Samen met Senter hebben we de vaardigheden van onze werknemers verder ontwikkeld
 

Beleving

De praktijk is de beste leermeester

Leren gebeurt het beste in praktijksituaties of situaties die daar sterk op lijken. Daarom geven wij de praktijk een cruciale rol in onze programma's. Denk bijvoorbeeld aan projectopdrachten, coaching en training on the job en games.

Als u een maatwerkprogramma wenst, dan werken wij vaak vanuit projecten die binnen uw organisatie spelen. Bijvoorbeeld een verbeterproject, een veranderproject of een productintroductie. Wij begeleiden daarbij het proces dat is gericht op het realiseren van resultaat en beoogd gedrag. Het gaat om interventies op organisatieniveau, bijvoorbeeld structuren, systemen en processen. Daarnaast interventies op teamniveau, zoals het nastreven van gezamenlijke doelen, meer samenwerking en communicatie. We bieden ook interventies op individueel niveau: persoonlijke ontwikkeling, loopbaanzelfsturing en het benutten van aanwezig potentieel. Dit alles om duurzaam effect te sorteren.

Werken vanuit eigen projecten betekent dat medewerkers of een team samen een ontwikkeling doormaken. Je doorleeft zo het leerpoces. Dat zorgt voor betere en duurzamere leerresultaten. En als je leert aan de hand van een relevant project, dan zijn er geen 'verloren uren'. Bovendien leveren de projecten een bijdrage aan de bedrijfsdoelen, waardoor de investeringen in leren nog meer renderen. Dat is het Senter effect.