Samen met Senter hebben we de vaardigheden van onze werknemers verder ontwikkeld
 

Onze visie op leren

Vorm volgt functie

Op de eerste plaats gaan we altijd na of uw vraag wel een leervraag is. Als dat zo is, dan kijken we samen met u naar de functie van het leren. Ofwel, wat en vooral ook waarom moet er geleerd worden? Gaat het bijvoorbeeld om het updaten van kennis, een gedragsverandering of misschien een nieuwe werkwijze? Deze functie bepaalt de werkvorm of een combinatie van werkvormen, zoals e-learning, een trainingsprogramma, coaching, een projectopdracht en intervisie. Dus: de vorm van leren (hoe je het leert) volgt altijd de functie (waarom en wat je leert).

Onze visie omvat drie principes:

Afhankelijk van uw ontwikkelvraag komen wij tot een op maat gemaakt programma, vaak een samenstelling van de drie principes. Een doeltreffende aanpak die een positief effect heeft op zowel het gedrag van medewerkers als de bedrijfsresultaten.