Better well being.
Better behaviour.
Better organization.

Investeren in medewerkers loont!

Pijlers voor een
succesvolle samenwerking

In een wereld die steeds sneller verandert, is veranderkracht een cruciale competentie voor organisaties. En aangezien producten, processen en systemen niet uit zichzelf veranderen, ligt de uitdaging bij de mens. Alleen met veranderkracht bereik je duurzaam concurrentievoordeel en daarmee continuïteit.

Investeren in medewerkers is investeren in welbevinden, aanpassingsvermogen en in productiviteit. Het levert effectiever gedrag op met een positieve invloed op het resultaat van de organisatie. Mensen maken het verschil. Onze programma’s maken dat verschil zo groot mogelijk!

Senter geeft vorm
aan effectieve samenwerking door:

1. Naadloos aansluiten

Goed samenwerken, lagere kosten en meer effect
Wij coachen op niveau en altijd context-bewust. Immers mens en omgeving beïnvloeden elkaar en voor optimaal rendement wil je dit optimaal verbinden. Context en bedrijfscultuur zijn sterk bepalend voor het ontwikkelen van gedrag en dit heeft een centrale plek in ons partnerschap en onze programma’s. Senter coacht context-bewust.
We sluiten aan op de missie, visie en strategie van de organisatie en zorgen dat onze coaches deze kennis inzetten tijdens de begeleiding. Ook op de analyse-instrumenten, het competentiemodel en performancecyclus die jouw organisatie gebruikt. Door efficiënte administratieve processen in te richten, besparen we tijd en kosten voor jouw organisatie. Onze programma’s krijgen zo maximaal effect én we vergroten er ook de spankracht van HR mee.

2. Een goed matchingsproces

De klik als voorwaarde voor succes
Een goede klik voel je meteen. Tussen coachee en coach moet het kloppen om te komen tot een effectieve samenwerking. Dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Als netwerkorganisatie spelen we hierop in. Met een groot en divers aantal coaches matchen we altijd nauwkeurig op de vraag. Dat doen we onafhankelijk vanuit ervaring, mensenkennis en fingerspitzengefühl.
We kijken nauwkeurig naar de persoon die we voor ons hebben. We stellen verkennende vragen, zoals: “Stel dat er een wonder is gebeurd en de ideale uitkomst is daar, wat heb je dan bereikt? Wat houd je nu nog tegen dat te bereiken? Welke krachten spelen er in de werkomgeving? Wat zoek je in een coach, qua stijl, aanpak en mens?” Zo brengen we de coachee buiten de eigen denkkaders en leggen we de dieperliggende vragen bloot.

3. Transparant

Een waardevolle investering met aantoonbaar resultaat
Aantoonbare resultaten verkrijg je door te meten. We meten de tevredenheid tijdens de belangrijkste momenten in de samenwerking en koppelen deze transparant naar je terug. Dat doen we bewust met een externe partij. Zo kun je vertrouwen op objectieve resultaten en realiseren wij waardevolle feedback-loops waarmee we onze programma’s, processen en organisatie steeds verder verbeteren.
Indien gewenst meten we de resultaten van een individuele coaching via een 360°-analyse. Dat geeft extra inzicht bovenop de tevredenheidsmetingen en de eindevaluatie van de coachee en de leidinggevende. In het werk bouwen we bovendien een beeld op van jouw organisatie. Als ‘relatieve buitenstaander’ zien we patronen en krijgen we inzichten die voor de organisatie zelf minder zichtbaar zijn. Wij delen onze bevindingen graag, zodat we naast de medewerker, ook de organisatie helpen veranderkracht te vergroten.

Hoe wij verschil maken

Mensen maken hét verschil in organisaties en Senter helpt dat verschil te vergroten. Wij helpen medewerkers om het maximale uit hun potentieel te halen en met plezier bij te dragen aan de doelen van de organisatie. Of je nu een enkel programma wilt inkopen, de coaching volledig wilt outsourcen, of iets daar tussenin, samen vinden we de juiste oplossing. Een gekaderde aanpak met vooraf bepaalde instrumenten en tijdsbesteding? Of juist een compleet open aanpak? Wij richten een efficiënt proces voor je in waarbij je altijd kunt rekenen op maatwerk in matching, de gestelde doelen en een passende aanpak om deze te bereiken.

Coaching

Meer welbevinden en betere prestaties

Ieder persoon, elke context en elke vraag is anders. We leveren per definitie maatwerk. Of je een medewerker beter wilt laten presteren, wilt behouden of wilt laten doorgroeien, wij vinden de juiste coach en ontwerpen een effectief programma.

Onze programma’s bevorderen leren en presteren. Om maximaal resultaat te bereiken, bouwen we een samenwerkingsdriehoek tussen de medewerker, zijn of haar leidinggevende en onze senior coach. In het maatwerk coachingprogramma werken we met een heldere rolverdeling, doelen en werkafspraken. Zo borgen we de resultaten in de praktijk en realiseren we een blijvende verbetering.

Loopbaanbegeleiding en outplacement

Doorgroeien en doorstromen

Mensen veranderen en ook het werk dat ze doen. Sterker nog: veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Medewerkers moeten zich dus voortdurend aanpassen. Hoe zet je de kwaliteiten van mensen duurzaam in? Hoe kunnen medewerkers zichzelf blijven en zich tegelijkertijd aanpassen aan de ontwikkeling in de organisatie en daarbuiten?

Meegaan in veranderingen betekent soms dat een medewerker moet ‘up-skillen’ of ‘re-skillen’. En soms past een positie buiten de organisatie beter. Door het in beeld brengen van persoonlijkheid, drijfveren en natuurlijke talenten wordt duidelijk welke rollen, functies en bedrijven passend zijn. Wij helpen medewerkers zich als een vis in het water te voelen, of dat nu binnen of buiten de organisatie is. De juiste veranderkrachtige persoon op de juiste plek heeft een gunstig effect op het aanpassingsvermogen en resultaten van de organisatie.

Ontwikkelassessment

De juiste persoon op de juiste plek

Ieder mens is uniek en draagt op een unieke manier bij aan de organisatie. Deze verschillen komen voort uit verschillen in intelligentie, persoonlijkheid, drijfveren en talenten. Door in verschillende banen te werken, leren medewerkers steeds beter wat wel en niet bij ze past. Dit kost echter veel tijd en kan gepaard gaan met negatieve ervaringen.

Door in een ontwikkelassessment niet ‘outside-in’ te leren, maar ‘inside-out’, werken we aan zelfinzicht en leren mensen sneller waar ze het beste passen. We zetten instrumenten in zoals persoonlijkheids- en drijfverenanalyses, 360° feedback en serious gaming, om gedegen inzicht te bieden voor persoonlijke groei. Dit brengt medewerkers sneller en beter op de juiste plek, waardoor zij maximaal bijdragen aan de organisatiedoelen.

Leadership Story

Een veranderkrachtig verhaal

Een Leadership Story dient eerst en vooral om een verbinding tot stand te brengen tussen jou en de mensen met wie je werkt. Want welk doel je ook voor ogen hebt, het verhaal begint bij jou. Elk initiatief start met de onuitgesproken vraag: is er geloof in je leiderschap en de ambities die je wil realiseren? En dan is er een verhaal nodig. Een verhaal dat tot de verbeelding spreekt en vertrouwen wekt.

Een Leadership Story is veel meer dan een verhalende vertaling van strategie, visie of missie. Het is een persoonlijk verhaal waarin je laat zien wie je bent en waar je voor staat. Zo ontstaat er vertrouwen. Je geeft inzicht in de noodzaak van een verandering of stelt gerust in tijden van onzekerheid. Met de ontwikkeling van een Leadership Story helpen we leiders om hun kwaliteiten als communicator te versterken, om essentiële informatie effectiever te delen met anderen, te inspireren en mensen in beweging te brengen.

Hoe kunnen wij je helpen?

Wil je meer weten? Een verkennend gesprek voeren? Een intake inplannen?
Wij staan open voor al je vragen!

Senter - Peter van Eijndhoven

Heb je inhoudelijke of contractuele vragen, neem dan direct contact op met mij:

Peter van Eijndhoven
p.vaneijndhoven@senter.eu
+31 (0)6 290 000 73

Senter - Jacky Beerens

Heb je financieel/administratieve vragen, neem dan direct contact op met mij:

Jacky Beerens
j.beerens@senter.eu
+31 (0)6 134 834 24

Of vul onderstaande formulier in

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Of neem zelf contact op: